Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 31/05/2018 

Từ ngày 16 - 31/05/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 36/94 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

 Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/258 dự thảo về việc điều chỉnh mức dư lượng hóa chất bromadiolone,  etofenprox,  paclobutrazol  và  penconazole trong hàng hóa thực phẩm;

Thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/576, 577, 578 dự thảo về mức dư lượng tối đa hóa chất Acephate, Methamidophos và Semduramicin trong các sản phẩm nông nghiệp ;

Thông báo của  Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/597, 598 dự thảo liên quan đến việc sửa đổi Đạo luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu.

 

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


7F09A36A21234495B648A88693835091.doc

Tin khác