Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/7/2017 

Từ ngày 16-31/7/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 21/55 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • - Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/2939 về việc quy định dư lượng hóa chất difenoconazole trong sản phẩm hạt bông, gạo và các lại hạt. Theo dự thảo quy định mức dư lượng difenoconazole đối với gạo và các loại hạt là 7.0 ppm;
  • - Thông báo của Trung Quốc số G/SPS/N/CHN/1054 về việc thiết lập 421 tiêu chuẩn giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với 112 loại thuốc trừ sâu, bao gồm 2,4-D butylate, v.v.. trong thực phẩm;
  • - Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/570 về việc dự thảo sửa đổi thực thi đạo luật bảo vệ thực vật của Hàn Quốc.

 

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

 

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


1861396D01034BC5AC3B2D4B8BC96F62.doc

Tin khác