Dự thảo về các biện pháp an toàn đối với gạo của Phi-líp-pin 

Ngày 06/8/2020, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo số G/SPS/N/PHI/464 của Phi-lip-pin về dự thảo Thông tư quy định các biện pháp an toàn đối với gạo. Nội dung dự thảo quy định giới hạn áp dụng bắt buộc, bao gồm: Mức tối đa kim loại nặng, mức dư lượng thuốc trừ sâu, mức tối đa độc tố vi nấm và các yêu cầu khác (xem file dự thảo đính kèm).

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan có văn bản góp ý trước ngày 06/9/2020 và thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên để có những điều chỉnh phù hợp.

Thông tin góp ý gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn.


D9D21D003BED43CDB661EDD6C88AF390.pdf

Tin khác