EU cảnh báo về tình trạng dư lượng thuốc kháng sinh trong mặt hàng thủy sản của Việt Nam 

Theo Cục Quản lý chất lương Nông Lâm sản và Thủy sản, ngày 13/5/2016 Tổng vụ sức khỏe và An toàn thực phẩm (DG-SANTE), Ủy ban Chây ÂU (EC) đã có thông thư số Areas(2016)2253381 gửi Cục thông báo phía Việt Nam vẫn chưa khắc phục thực sự hiệu quả đối với việc lạm dụng hoa chất kháng sinh trong sản phẩm thủy sản.

 

EU thông báo các cơ sở chế biến thủy sản của Việt Nam sẽ bị EU đưa ra khỏi danh sách các cơ sở chế biến thủy sản được phép nhập khẩu vào thị trường này bị cảnh báo hoa chất kháng sinh cấm quy định tại phụ lục 2, quy định EU số 37/2010. Ngoài ra ngày 24/5/2016 cơ quan thẩm quyền EU đã có văn bản cảnh báo số 16-814 tới các nước thành viên EU liên quan đến việc cá chết bất thường tại và đề nghị các nước kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam.

 

Để nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, Cục Quản lý chất lương Nông Lâm sản và Thủy sản đã có công văn số 1041/QLCL-CL1 ngày 30/5/2016 gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU và các đơn vị có liên quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát cần thiết đối với hóa chất kháng sinh và tránh bị EU đưa ra khỏi danh sách xuất khẩu vào khu vực này các cơ sở chế biến thủy sản cần chủ động lấy mẫu kiểm tra đối với từng lô hàng trước khi xuất khẩu vào EU./.


75A294F03F6944B687E960D918C1F5DF.rar

Tin khác