Góp ý các dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO 

Ngày 11/10/2016 văn phòng SPS Việt Nam đã ban hành công văn số 55/SPS-BNNVN gửi các đơn vị trực thuộc mạng lưới SPS và các tổ chức đơn vị liên quan về việc góp ý cho các dự thảo của các nước thuộc tổ chức thươg mại thế giới (WTO) thông báo dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), các dự thảo được thông báo trong tháng 9/2016.

 (Họp thường niên Ủy ban SPS, ảnh có tính chất minh họa)

 

Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được tổng số 32 thông báo dự thảo liên quan có thể tác động đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó đáng chú ý có thông báo số G/SPS/N/AUS/399 ngày 14/09/2016 của Úc về việc dự thảo báo cáo cho việc xem sét yêu cầu nhập khẩu về an toàn sinh học an toàn sinh học đối với quả thanh long tươi của Việt Nam vào thị trường ÚC.

 

Chi tết danh sách cá dự thảo xin xem file đính kèm


0081C491C30F426CB354D6A00AB61574.doc

Tin khác