Góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO tháng 11 năm 2016 

Ngày 5/12/2016 văn phòng SPS Việt Nam đã ban hành công văn số 65/SPS-BNNVN gửi Mạng lưới SPS và các tổ chức, cơ quan liên quan về việc góp ý và phổ biến các dự thảo quy định mới về SPS các các nước thành viên thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong tháng 11/2016 văn phòng SPS đã tổng hợp tổng số 32 thông báo dự thảo quy định về SPS có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó đáng chú ý có thông báo số G/SPS/N/THA/239 ngày 8/11/2016 của  Thái Lan dự thảo quy định về quá trình sản xuất, bảo quản và nhãn mác sản phẩm đối với các sản phẩm nông sản rau quả tươi, ngòai ra còn có các thông báo quan trọng khác của Hòa Kỳ và Canada qui định về dư lượng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật..v.v.

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các đơn vị tổ chức liên quan xem xét góp ý và phổ biến các qui định nêu trên.

Chi tiết danh sách các dự thảo xin xem file đính kèm.


D4F0C6A24C0847BCA37C4F6210F20890.dot

Tin khác