Góp ý thông báo dự thảo quy định về SPS của cá nước thành viên WTO tháng 6/2016 

Ngày 13/7/2016, Văn phòng SPS Việt Nam đã ban hành công văn số 43/SPS-BNNVN, gửi các đơn vị thuộc mạng lưới SPS và các đơn vị có liên quan về việc góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) “tổng hợp các thông báo trong tháng 6 năm 2016”.

Chi tiết danh sách các thông báo dự thảo mới xin xem file đính kèm


E65E416322614251AEA48B999F38B1E3.docx

Tin khác