Góp ý thông báo dự thảo quy định về SPS của cá nước thành viên WTO tháng 6/2016