Hoa Kỳ dự thảo thiết lập dung sai đối với dư lượng metalaxyl trong hoặc trên hạt tiêu đen 

Ngày 28/9/2021, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo số G/SPS/N/USA/3282 của Hoa Kỳ về dự thảo mức dư lượng giới hạn metalaxyl trong hoặc trên hạt tiêu đen (thông báo gửi kèm)

Cụ thể thông báo như sau:

Dự thảo thiết lập dung sai đối với dư lượng metalaxyl trong hoặc trên hạt tiêu đen ở mức 0,3 ppm, theo thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định mức dư lượng trên các loại gia vị hạt ở mức 5 ppm.

        Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan nghiên cứu và góp ý cho dự thảo nêu trên.

          Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 28/11/2021, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại:
024 37344764, email: spsvietnam@mard.gov.vn


EAAF6A00A1DE4171A5EAC02F5B993D9A.pdf

Tin khác