Hội đàm về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ thực vật và Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Hoa Kỳ 

Nhằm tăng cường công tác kiểm dịch thực vật (KDTV) giữa hai nước cũng như giải quyết những vấn đề tồn tại trong thời gian qua, đặc biệt là mặt hàng bột bã ngô (DDGS) xuất xứ Hoa Kỳ nhiễm dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam, từ ngày 6-8/3/2013, Cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành hội đàm song phương với Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Cuộc hội đàm đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung như vấn đề DDGS bị nhiễm dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam và các biện pháp xử lý; tiếp cận thị trường quả tươi (vải, nhãn, xoài và vú sữa) của Việt Nam sang Hoa Kỳ; tình hình thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) đối với một số mặt hàng xuất xứ Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, đoàn công tác của Hoa Kỳ đã làm việc với Chi cục KDTV vùng I (Hải Phòng) và thăm quan cảng quốc tế tại Hải Phòng.
Cuộc hội đàm đã diễn ra thành công và Hai bên đã thống nhất ký kết biên bản hội đàm. Biên bản đã nhấn mạnh trong quan hệ hợp tác đặc biệt chú ý việc xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan đến kiểm dịch thực vật trong xúc tiến thương mại giữa hai nước.
Nguồn: http://www.ppd.gov.vn


Tin khác