Lệnh của chủ tịch nước công bố Luật thú y 

Ngày 17 tháng 7 năm 2015 tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 Luật, 01 Pháp lệnh và 01 Nghị quyết của Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, trong đó có Luật Thú y

Chủ trì buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung. Tham dự buổi họp báo có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các Bộ, ngành liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đại diện cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với lãnh đạo, chuyên viên của Vụ Pháp chế, Cục Thú y tham dự buổi họp báo. Luật Thú y được công bố theo Lệnh số 03/2015/L-CTN ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Ngành Thú y Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội và hội nhập quốc tế./.


Tin khác