Luật An toàn Sinh học năm 2015 của Úc 

Những thay đổi quan trọng đối với Hệ thống An toàn sinh học của Úc bắt đầu bằng việc thực hiện Luật An toàn Sinh học 2015 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2016.

Một hệ thống An toàn Sinh học hiện đại

Những thay đổi quan trọng đối với Hệ thống An toàn sinh học của Úc bắt đầu bằng việc thực hiện Luật An toàn Sinh học 2015 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2016.

Luật An toàn Sinh học 2015 thay thế Luật Kiểm dịch năm 1908 và được thiết kế để có thể linh hoạt và có thể đáp ứng những thay đổi về công nghệ và những thách thức trong tương lai. Luật An toàn Sinh học:

- cung cấp một khuôn khổ pháp lý hiện đại;

- làm giảm sự trùng lặp và những tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật;

- đã tính đến môi trường kinh doanh hiện tại và trong tương lai;

- đã tính đến sự hợp tác giữa chính phủ và các ngành.

Một danh sách các văn bản pháp luật cơ bản, các luật liên quan và các văn bản hướng dẫn dưới luật được đăng tải trên trang pháp luật An toàn sinh học tại http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/bio-legislation.

Luật An toàn Sinh học đưa ra các yêu cầu mới và các quyền hạn theo quy định sẽ tác động đến cách thức quản lý của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đối với các rủi ro an toàn sinh học liên quan đến hàng hóa, con người và các phương tiện vận chuyển vào Úc. Một số thay đổi sẽ dễ nhận thấy hơn, trong khi các thay đổi khác diễn ra phía sau.

Chính phủ Úc mong muốn đưa ra được một đạo luật về An toàn Sinh học dễ dàng tiếp cận cho các doanh nghiệp. Các thông tin để giải thích những gì được mong đợi từ ngày 16/6 sẽ cung cấp một góc nhìn về tác động của luật đến các ngành nghề cụ thể và các nhóm khách hàng bao gồm:

- Các nhà nhập khẩu, môi giới và ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa (http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/16-june/importers);

-  Hệ thống phao neo

(http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/16-june/installations);

- Các nhà khai thác hàng không (http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/16-june/airlines-aircraft-operators);

-  Ngành công nghiệp vận tải biển và khai thác cảng (bốc vác) (http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/16-june/shipping-industry);

- Các cơ sở kiểm dịch đã được phê duyệt và người giữ thỏa thuận tuân thủ (http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/16-june/qap-operators-compliance-agreement-holders).

Tham khảo “Phần giới thiệu về công cụ nghiên cứu tương tác Luật An toàn Sinh học” (http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/interactive-learning) để có cái nhìn tổng quan về Luật này, bao gồm các vai trò và quyền hạn chính, thuật ngữ mới mà Luật áp dụng và những chủ thể sẽ bị tác động. Hoặc tham khảo tài liệu hướng dẫn nhanh về Luật An toàn Sinh học (http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/quick-guide) để hiểu hơn về những yếu tố chính của sự thay đổi này.

Các khách hàng và các bên liên quan tham gia từ khi soạn thảo đến khi thực hiện Luật

Luật An toàn Sinh học được bắt đầu dự thảo từ năm 2012. Dự thảo này đã được tham vấn rộng rãi với các cán bộ tại Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước cũng như với các ngành công nghiệp, chính phủ các bang và vùng lãnh thổ, các nhóm môi trường, các chuyên gia y tế, các đối tác kinh doanh và cộng đồng.

Có hơn 400 tổ chức, đại diện cho một loạt các lĩnh vực đã được tham vấn về thiết kế và xây dựng luật này. Từ khi nhận được sự đồng ý của hoàng gia đối với bản dự Luật An toàn Sinh học năm 2014 vào ngày 16 tháng 6 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước đã tiếp tục để cho cán bộ và các bên liên quan tham gia hoàn thiện các văn bản dưới luật, các thủ tục và chính sách hỗ trợ để chuẩn bị cho việc thực hiện đạo Luật này.

Sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong suốt giai đoạn 2015-2016 đã tạo nhiều cơ hội cho các khách hàng và các bên liên quan; chính phủ các bang và vùng lãnh thổ, các cơ quan chính phủ khác và các đối tác thương mại quốc tế được thông tin về những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý, hiểu về các nghĩa vụ và các thay đổi liên quan đến tổ chức và doanh nghiệp của họ.

Sự tham gia của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước cùng các bên liên quan trong luật mới bao gồm:

- tham vấn ý kiến công chúng đối với các quy định dự thảo và văn bản dưới luật khác theo Luật An toàn Sinh học;

- các nhóm làm việc, bao gồm nhóm đặc trách về An toàn Sinh học Liên bang của Hội Nông gia Quốc gia và các cuộc họp với các cơ quan khác của chính phủ liên bang;

- sự tham gia với các đối tác thương mại quốc tế thông qua các thông báo SPS, điện báo, các thông báo Tư vấn An toàn Sinh học, các thông báo tư vấn về nhập khẩu, các thông báo tư vấn về Luật An toàn sSnh học mới và các thông báo trên trang điện tử Công ước Quốc tế về Bảo vệ Thực vật;

- sự tham gia với các bang và vùng lãnh thổ thông qua Ủy ban An toàn Sinh học quốc gia;

- một diễn đàn thông tin về Luật An toàn Sinh học cho các cơ quan đứng đầu được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 năm 2016 tại Canberra;

- các hội nghị về thông tin Luật An toàn sinh học được tổ chức tại mỗi thành phố thủ đô của các Bang của Úc từ tháng Ba đến tháng Tư năm 2016, với hơn 700 người đăng ký từ các thành viên trong ngành công nghiệp, chính phủ các bang và vùng lãnh thổ, các khách hàng và các bên liên quan chính khác;

- “các thông báo tư vấn ngành nghề” (https://agriculture.custhelp.com/) thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật về luật mới và các cơ hội tham gia các hội nghị tìm kiếm thông tin;

- các hội thảo và cuộc họp mục tiêu với các bên liên quan chính, bao gồm các Ủy ban tư vấn của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc;

- phát hành “bản giới thiệu về bộ công cụ nghiên cứu điện tử tương tác Luật An toàn Sinh học” (http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation/interactive-learning) cho ngành nghề;

- thiết lập một đường dây nóng và hòm thư điện tử để trả lời những thắc mắc từ công chúng về đạo luật mới này.

6 nguyên tắc chính là nền tảng cho Luật An toàn Sinh học

1. Việc ban hành luật để đảm bảo một ngành nông nghiệp vững chắc – Luật An toàn Sinh học đưa ra một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ, rõ ràng và linh hoạt.

2. Việc ban hành luật rõ ràng hơn để quản lý các rủi ro về sinh học – Luật An toàn Sinh học thiết lập một cách rõ ràng các quyền hạn của các cán bộ có thể được thực hiện cũng như các yêu cầu đối với những cán bộ này được quy định trong Luật.

3. Giảm bớt các quy định mà vẫn tăng sự hiệu quả - Luật An toàn Sinh học là các kết quả tập trung và dựa trên một nguyên tắc quan trọng của việc đạt được kết quả an toàn sinh học cao nhất trong khi phải giảm thiểu các tác động từ quản lý.

4. Nâng cao việc tuân thủ pháp luật – Luật An toàn Sinh học cho phép đạt mục tiêu rõ ràng và hiệu quả đối với các hoạt động và hành vi không tuân thủ, đồng thời giúp giảm gánh nặng đối với những đối tượng đã tuân thủ luật.

5. Cung cấp sự bảo vệ từ những rủi ro về sức khỏe cộng đồng – Luật An toàn Sinh học bao gồm một chuỗi các biện pháp an toàn sinh học để quản lý các rủi ro về sức khỏe cộng đồng từ những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

6. Các nghĩa vụ quốc tế tại mà Úc tham gia – Luật An toàn Sinh học cho phép quản lý các rủi ro về an toàn sinh học theo cách phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế mà Úc phải thực hiện.

Luật An toàn Sinh học áp dụng đối với “Lãnh thổ của Úc”. Điều đó cũng có nghĩa bao gồm cả 12 hải lý tính từ đường cơ sở và gồm Úc, đảo Christmas, đảo Cocos (Keeling) và các vùng lãnh thổ bên ngoài khác nếu được quy định trong Luật này, chẳng hạn như đảo Norfolk. Nó cũng bao gồm không phận và vùng ven biển của các khu vực này.


Tin khác