Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Amending and supplementing a number of articles of Circular No. 10/2019 / TT-BNNPTNT dated September 20, 2019 of the Minister of Agriculture and Rural Development on promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam


Mã WTO G/SPS/N/VNM/110
Ngày thông báo 14/02/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Amending and supplementing a number of articles of Circular No. 10/2019 / TT-BNNPTNT dated September 20, 2019 of the Minister of Agriculture and Rural Development on promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam
Tóm tắt

Supplementing Article 2 of Circular No. 10/2019 / TT-BNNPTNT dated September 20, 2019 of the Minister of Agriculture and Rural Development for promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam as follows:

“Plant protection products containing the active ingredient glyphosate are not manufactured or imported; only be traded and used until June 30, 2021 ”.

Sản phẩm Plant product containing glyphosate active ingredient
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
List of pesticide VNM110.pdf
NVNM110.docx

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 2632
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 2632