Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Eurasian Economic Commission Collegium Decision Draft on amendments to the Regulation on Common Veterinary (Sanitary and Veterinary) Requirements for Goods Subject to Veterinary Control (Surveillance) and Eurasian Economic Commission Collegium Decision Draft on amendments to the Forms of Common Veterinary Certificates for import into the customs territory of the Eurasian Economic Union of controlled goods from third countries.


Mã WTO G/SPS/N/KAZ/54
Ngày thông báo 24/02/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Eurasian Economic Commission Collegium Decision Draft on amendments to the Regulation on Common Veterinary (Sanitary and Veterinary) Requirements for Goods Subject to Veterinary Control (Surveillance) and Eurasian Economic Commission Collegium Decision Draft on amendments to the Forms of Common Veterinary Certificates for import into the customs territory of the Eurasian Economic Union of controlled goods from third countries.
Tóm tắt

 The drafts lift certain requirements on imports of sperm of bulls, pedigree  and  utility  sheep  and  goats  and  pork  meat  into  the  territory  of  the  Eurasian Economic Union.

Sản phẩm Goods (products) subject to veterinary control
Quốc gia Kazakhstan

Tệp đính kèm:
NKAZ54.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 6
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 6