Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Brassica, leafy greens, subgroup 4-16B; Ginseng; Kohlrabi; Leafy greens subgroup 4-16A; Vegetable, brassica, head and stem, group 5-16


Mã WTO G/SPS/N/USA/3162
Ngày thông báo 25/03/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Brassica, leafy greens, subgroup 4-16B; Ginseng; Kohlrabi; Leafy greens subgroup 4-16A; Vegetable, brassica, head and stem, group 5-16
Tóm tắt

This  regulation  establishes  tolerances  for  residues  of cyazofamid in or on multiple commodities.

Sản phẩm
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3162.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 30
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 31