Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft of sanitation standard for contaminants and toxins in food.


Mã WTO G/SPS/N/TPKM/524
Ngày thông báo 25/03/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of sanitation standard for contaminants and toxins in food.
Tóm tắt

To set maximum levels (ML) for inorganic arsenic in fish oils, the ML for Benzo(a)pyrene in grilling or barbecuing fishery product, and to amended ML for 3-MCPD in soy sauce and soy sauce-based condiments. (second notice)

Sản phẩm Food products
Quốc gia Chinese Taipei

Tệp đính kèm:
NTPKM524.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 44
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 44