Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On Approval of the Requirements for nutrition and health claims made on food products".


Mã WTO G/SPS/N/UKR/149
Ngày thông báo 20/05/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On Approval of the Requirements for nutrition and health claims made on food products".
Tóm tắt

The Draft determines the requirements for nutrition and health claims made on food products, used in marking, presentation or advertising, intended for the final consumer of food products, produced, put into circulation, or imported (shipped) to the customs territory of Ukraine.

Sản phẩm Food products
Quốc gia Ukraine

Tệp đính kèm:
NUKR149.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 30
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 30