Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On amendments to the State Hygiene Regulations and Norms "Regulation on the maximum levels for certain contaminants in food products".


Mã WTO G/SPS/N/UKR/148
Ngày thông báo 20/05/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On amendments to the State Hygiene Regulations and Norms "Regulation on the maximum levels for certain contaminants in food products".
Tóm tắt

The  draft  Order  establishes  the  maximum  levels  for  certain contaminants in food products.
Food products that meet the requirements that were in force before the entry into force of this Order, but do not meet the requirements of this Order, may be in circulation on the market until their expiry date.

Sản phẩm Food products
Quốc gia Ukraine

Tệp đính kèm:
NUKR148.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 45
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 45