Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Receipt of a Pesticide Petition Filed for Residues of Pesticide Chemicals in or on Various Commodities. Notice of filing of petition and request for comment.


Mã WTO G/SPS/N/USA/3172
Ngày thông báo 25/05/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Receipt of a Pesticide Petition Filed for Residues of Pesticide Chemicals in or on Various Commodities. Notice of filing of petition and request for comment.
Tóm tắt

This document announces the Agency's receipt of an initial filing of a pesticide petition requesting the establishment or modification of regulations for residues of pesticide chemicals in or on various commodities.

Sản phẩm Multiple Commodities
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3172.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 2628
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 2628