Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Fluridone; Pesticide Tolerances. Final Rule.


Mã WTO G/SPS/N/USA/3173
Ngày thông báo 26/05/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Fluridone; Pesticide Tolerances. Final Rule.
Tóm tắt

This regulation establishes tolerances for residues of fluridone in or on avocados, mandarins, pomegranates, pistachios, and the stone fruit group (crop group 12).

Sản phẩm Avocado; Fruit, stone, group 12-12; Pistachio; Pomegranate; Tangerine
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3173.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 2630
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 2630