Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: AFDC 16 (6758) P3 Rice flour - Specification.


Mã WTO G/SPS/N/TZA/73
Ngày thông báo 26/05/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề AFDC 16 (6758) P3 Rice flour - Specification.
Tóm tắt

This draft Tanzania Standard specifies requirements, methods of sampling and test for rice flour obtained from grinding milled rice of the varieties grown from rice grains, Oryza spp. intended for human consumption.

Sản phẩm Rice flour
Quốc gia Tanzania, United Republic of

Tệp đính kèm:
NTZA73.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 2637
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 2637