Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Eurasian Economic Commission Council Draft Decision "On Amendments to the Regulation on Common Procedure of Veterinary Control at the Customs Border of the Customs Union and within the Customs Territory of the Customs Union".


Mã WTO G/SPS/N/RUS/192
Ngày thông báo 26/05/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Eurasian Economic Commission Council Draft Decision "On Amendments to the Regulation on Common Procedure of Veterinary Control at the Customs Border of the Customs Union and within the Customs Territory of the Customs Union".
Tóm tắt

The Draft provides for the application of risk-based approach within veterinary control (supervision) at checkpoints and full customs clearance sites. The document is intended to amend the "Regulation on Common Procedure of Veterinary Control at the Customs Border of the Customs Union and within the Customs Territory of the Customs Union" adopted by the Decision of the Customs Union Commission No. 317 as of 18 June 2010.

Sản phẩm Goods (products) subject to veterinary control
Quốc gia Russian Federation

Tệp đính kèm:
NRUS192.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 2627
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 2627