Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Normative Instruction (Instrução Normativa) No. 26 of 14 May 2020.


Mã WTO G/SPS/N/BRA/1677
Ngày thông báo 27/05/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Normative Instruction (Instrução Normativa) No. 26 of 14 May 2020.
Tóm tắt

Phytosanitary import requirements for fresh fruits (Category 3, Class 4) and plant material for propagation or reproduction (Category 4, Class 1).

Sản phẩm Fresh fruits and plant material.
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA1677.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 2634
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 2634