Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National technical regulation: Animal feed and ingredients in aquaculture feed - Maximum level of undesirable substances


Mã WTO G/SPS/N/VNM/113
Ngày thông báo 16/06/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National technical regulation: Animal feed and ingredients in aquaculture feed - Maximum level of undesirable substances
Tóm tắt

The draft technical regulation of maximium level of mycotoxins (aflatoxin b1, HCN, Gossypol), heavy metals (arsenic, cadmium, lead, mercury), microorganisms (E.coli (Escherichia col) and Salmonella) and other undesirable substances (N-NH3…) in Animal feed and ingredients in aquaculture feed.

The regulation shall apply to organizations and individuals in the country, overseas Vietnamese, foreign organizations and individuals carrying out activities of or related to the trading and inspecting processes of animal feed.

Sản phẩm Animal feed, aquaculture feed
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
QCVN 01-190.2020.pdf
NVNM113.pdf

Thông báo khác:


Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 14
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 14