Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Regulation for The Use Restriction of Purging cassia (Cassia fistula) Fruit


Mã WTO G/SPS/N/TPKM/541
Ngày thông báo 30/07/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Regulation for The Use Restriction of Purging cassia (Cassia fistula) Fruit
Tóm tắt

This draft regulation specifies the use restriction of Purging cassia (Cassia fistula) fruit for food purposes.

Sản phẩm Food ingredient to be used in food
Quốc gia Chinese Taipei

Tệp đính kèm:
NTPKM541.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 5
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 5