Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed amendments to the Standards and Specifications for Food Additives.


Mã WTO G/SPS/N/KOR/693
Ngày thông báo 30/07/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed amendments to the Standards and Specifications for Food Additives.
Tóm tắt

Republic of Korea is proposing to amend the "Standards and Specifications for the Food Additives".

1) Maximum use level of food colours used in combination is newly established.

Sản phẩm Food additives
Quốc gia Republic of Korea

Tệp đính kèm:
NKOR693.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 26
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 26