Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Eurasian Economic Commission Collegium Decision on amendments to the Regulation on Common Veterinary (Sanitary and Veterinary) Requirements for Goods Subject to Veterinary Control (surveillance) and Draft Eurasian Economic Commission Collegium Decision on amendments to the Forms of Common Veterinary Certificates for import into the customs territory of the Eurasian Economic Union of controlled goods from third countries.


Mã WTO G/SPS/N/KAZ/73
Ngày thông báo 15/09/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Eurasian Economic Commission Collegium Decision on amendments to the Regulation on Common Veterinary (Sanitary and Veterinary) Requirements for Goods Subject to Veterinary Control (surveillance) and Draft Eurasian Economic Commission Collegium Decision on amendments to the Forms of Common Veterinary Certificates for import into the customs territory of the Eurasian Economic Union of controlled goods from third countries.
Tóm tắt

The drafts provide for the harmonization of veterinary requirements and Forms of Common Veterinary Certificates with the Terrestrial Animal Health Code of the Office of the World Organization for Animal Health (OIE) in terms of bovine spongiform encephalopathy

Sản phẩm Goods (products) subject to veterinary control under the following HS code of the Common Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the Eurasian Economic Union.
Quốc gia Kazakhstan

Tệp đính kèm:
NKAZ73.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 44
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 44