Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Amendment to the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc.


Mã WTO G/SPS/N/JPN/783
Ngày thông báo 19/10/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Amendment to the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc.
Tóm tắt

Revision of the existing specifications and standards for Azoxystrobin.

Sản phẩm Food additive (Azoxystrobin)
Quốc gia Japan

Tệp đính kèm:
NJPN783.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 40
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 40