Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National standards: Chilled meat - Part 3: Poultry meat.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/114
Ngày thông báo 27/10/2020
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National standards: Chilled meat - Part 3: Poultry meat.
Tóm tắt

This standard specifies the technical requirements on chilled poultry meat (including cool chicken and duck meat only) for food, includes both boneless and meat with bones

Sản phẩm Chilled meat
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft of NS Chilled meat Part 3.pdf
NVNM114.pdf

Thông báo khác:


Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 19
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 19