Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Final pest risk analysis for Pepino mosaic virus and pospiviroids associated with tomato seeds


Mã WTO G/SPS/N/AUS/455/Add.1
Ngày thông báo 25/02/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Final pest risk analysis for Pepino mosaic virus and pospiviroids associated with tomato seeds
Tóm tắt

The Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment (the department) has finalised a pest risk analysis for Pepino mosaic virus and pospiviroids associated with tomato seed.

The final pest risk analysis identified five quarantine pests associated with tomato (Solanum lycopersicum) seed: Pepino mosaic virus, Columnea latent viroid, Pepper chat fruit viroid, Tomato apical stunt viroid and Tomato chlorotic dwarf viroid.

The unrestricted risks of these quarantine pests do not achieve the appropriate level of protection (ALOP) for Australia. Consequently, pest risk management measures are required to manage the risks posed by the pests to achieve the ALOP for Australia.

This addendum concerns: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Australia

Tệp đính kèm:
NAUS455A1.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Nhằm chia sẻ thông tin về các nội dung cam kết cốt lõi của Hiệp định EVFTA và những tác động của Hiệp định này; những điểm mới, khác biệt trong Chương SPS của Hiệp định này so với các Hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam tham gia, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Thực thi các cam kết về SPS trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”. Diễn đàn là cơ hội chia sẻ và thảo luận các nguồn thông tin và nền tảng sẵn có tới các bên liên quan về các cam kết SPS.

Thời gian: 14 giờ, thứ ba, ngày 20/4/2021

Địa điểm:   Phòng hội thảo 801, tầng 8, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 31
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 31