Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Law of Ukraine "On amendments to certain Laws of Ukraine concerning the limitation of the content of trans fats in foodstuffs"


Mã WTO G/SPS/N/UKR/158
Ngày thông báo 26/02/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Law of Ukraine "On amendments to certain Laws of Ukraine concerning the limitation of the content of trans fats in foodstuffs"
Tóm tắt

The draft Law provides for the introduction of procedures to regulate the content of trans-fatty acids in food products offered to the final consumer by amending the Laws of Ukraine "On Basic Principles and Requirements to Food Safety and Quality", "On Information for Consumers regarding Food Products".

The provisions of this draft Law do not apply to trans fatty acids naturally found (present) in foods.

The draft Law stipulates that food products that meet the requirements in effect prior to the entry into force of this Law, but do not meet the requirements of this Law, may be in circulation on the market of Ukraine until the end of their shelf life.

Sản phẩm Foodstuffs
Quốc gia Ukraine

Tệp đính kèm:
NUKR158.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Nhằm chia sẻ thông tin về các nội dung cam kết cốt lõi của Hiệp định EVFTA và những tác động của Hiệp định này; những điểm mới, khác biệt trong Chương SPS của Hiệp định này so với các Hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam tham gia, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Thực thi các cam kết về SPS trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”. Diễn đàn là cơ hội chia sẻ và thảo luận các nguồn thông tin và nền tảng sẵn có tới các bên liên quan về các cam kết SPS.

Thời gian: 14 giờ, thứ ba, ngày 20/4/2021

Địa điểm:   Phòng hội thảo 801, tầng 8, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 28
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 28