Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: On updating the draft Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine "On approval of the procedure and special requirements for labelling and the List of foodstuffs for which indication of country of origin or place of origin is mandatory"


Mã WTO G/SPS/N/UKR/145/Add.1
Ngày thông báo 01/03/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề On updating the draft Order of the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine "On approval of the procedure and special requirements for labelling and the List of foodstuffs for which indication of country of origin or place of origin is mandatory"
Tóm tắt

The updated draft Order approves the procedure for establishing a mechanism and special requirements for labeling of foodstuffs for which the indication of country of origin or place of origin is mandatory and adds two new groups of goods, namely honey and olive oil.

Already existing product group "meat" is supplemented with new sections "traceability" and "composition and size of animal group". 

The Order shall enter into force from the date of its publication and shall be enacted after three years from the date of its entry into force

Food products for which, in accordance with this Order, it is mandatory to indicate the country of origin or place of origin, complying with the requirements of the legislation to provide consumers with information on food products, which were in force before the enactment of this Order, but do not meet the requirements of this Order, may be in circulation until the minimum shelf life or "use before" date.

This addendum concerns a:

 [X] Modification of content and/or scope of previously notified draft regulation

 [X] Change in proposed date of adoption, publication or date of entry into force

Sản phẩm
Quốc gia Ukraine

Tệp đính kèm:
NUKR145A1.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Nhằm chia sẻ thông tin về các nội dung cam kết cốt lõi của Hiệp định EVFTA và những tác động của Hiệp định này; những điểm mới, khác biệt trong Chương SPS của Hiệp định này so với các Hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam tham gia, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Thực thi các cam kết về SPS trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”. Diễn đàn là cơ hội chia sẻ và thảo luận các nguồn thông tin và nền tảng sẵn có tới các bên liên quan về các cam kết SPS.

Thời gian: 14 giờ, thứ ba, ngày 20/4/2021

Địa điểm:   Phòng hội thảo 801, tầng 8, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 29
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 29