Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Commission Implementing Decision (EU) 2021/361 of 22 February 2021 laying down emergency measures for movements between member States and the entry into the Union of consignments of salamanders in relation to infection with Batrachochytrium salamandrivorans


Mã WTO G/SPS/N/EU/462
Ngày thông báo 02/03/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Commission Implementing Decision (EU) 2021/361 of 22 February 2021 laying down emergency measures for movements between member States and the entry into the Union of consignments of salamanders in relation to infection with Batrachochytrium salamandrivorans
Tóm tắt

Animal health measures for movement of consignments of salamanders between EU member States and for the entry of such consignments into the Union to ensure that the fungus Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) is not spread by those animals. The relevant current Commission Implementing Decision (EU) 2018/320 applies until 21 April 2021. The new measures by Commission Implementing Decision (EU) 2021/361 will apply from 21 April 2021. They take into account risk mitigation measures referred to in an EFSA Technical Assistance and in an EFSA Scientific Opinion (see below under point 9), and experience with the application of Implementing Decision (EU) 2018/320. They provide for appropriate quarantine, diagnostic testing and treatment of salamanders as well as for certification of their health status. These measures are of temporary nature. Most risk-mitigating measures, in particular the quarantining in an appropriate establishment, testing and treatment of traded and introduced salamanders are to be done by competent veterinary authorities, operators and laboratories located within the Union. All consignments of salamanders destined for intra-Union trade or entry into the Union are subject to risk mitigation measures.

Sản phẩm Live animals of the Order Caudata (HS Code 01069000)
Quốc gia European Union

Tệp đính kèm:
NEU462.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Nhằm chia sẻ thông tin về các nội dung cam kết cốt lõi của Hiệp định EVFTA và những tác động của Hiệp định này; những điểm mới, khác biệt trong Chương SPS của Hiệp định này so với các Hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam tham gia, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Thực thi các cam kết về SPS trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”. Diễn đàn là cơ hội chia sẻ và thảo luận các nguồn thông tin và nền tảng sẵn có tới các bên liên quan về các cam kết SPS.

Thời gian: 14 giờ, thứ ba, ngày 20/4/2021

Địa điểm:   Phòng hội thảo 801, tầng 8, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 34
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 34