Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National technical regulation on Planting-materials of perennial fruit crop – Part 3: Banana


Mã WTO G/SPS/N/VNM/127
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National technical regulation on Planting-materials of perennial fruit crop – Part 3: Banana
Tóm tắt

This draft national technical regulation prescribes the quality requirements of propagation/planting materials for fruit trees of banana species (Musa spp.) to use for seedling production by by tissue culture method.

This technical regulation will apply to organizations and individuals involve in producing, trading and importing propagation/planting materials of banana species (Musa spp.).

Sản phẩm Propagation/planting materials of banana species (Musa spp.)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
QCVN_VLNG_Banana_16.9.2021.pdf
NVNM127.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Việc triển khai đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chi tiết thông tin tại đây

 

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 41
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 41