Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Fruit Tree Cultivar – Elite Tree and Elite Orchard - Part 3: Banana


Mã WTO G/SPS/N/VNM/130
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Fruit Tree Cultivar – Elite Tree and Elite Orchard - Part 3: Banana
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the quality requirements of elite trees and elite orchard of banana (Musa spp.) to use for seedling production.

Sản phẩm Elite trees and elite orchard of banana (Musa spp.)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_elite orchard of banana_4.2021.pdf
NVNM130.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Việc triển khai đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chi tiết thông tin tại đây

 

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 30
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 30