Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Fruit crop cultivar – Value for cultivation and use. Part 2: Pummelo


Mã WTO G/SPS/N/VNM/134
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Fruit crop cultivar – Value for cultivation and use. Part 2: Pummelo
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the requirements of value of cultivation and use (VCU) and VCU testing/trial method for pummelo species (Citrus grandis).

Sản phẩm Value for cultivation and use of pummelo cultivar (Citrus grandis)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_VCU_Citrus grandis_16.6.2021.pdf
NVNM134.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Việc triển khai đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chi tiết thông tin tại đây

 

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 34
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 34