Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Industrial crop cultivars – Value of cultivation and use. Part 1: Coffee


Mã WTO G/SPS/N/VNM/135
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Industrial crop cultivars – Value of cultivation and use. Part 1: Coffee
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the requirements of value of cultivation and use (VCU) and VCU testing/trial method for coffee species (Coffea canaphora and Coffea arabica)

Sản phẩm Value of cultivation and use of coffee (Coffea canaphora and Coffea arabica)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_VCU_coffee 20.7.21.pdf
NVNM135.pdf

Thông báo khác:


Thông báo

Hướng dẫn thủ tục và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Việc triển khai đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Chi tiết thông tin tại đây

 

Hội nghị

 

 

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 5
  • Mới nhất Mới nhất
      Tran Van Cong
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 31
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 31