Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On Approval of Safety Requirements and Certain Quality Indicators for Baby Food"


Mã WTO G/SPS/N/UKR/166/Add.1
Ngày thông báo 20/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On Approval of Safety Requirements and Certain Quality Indicators for Baby Food"
Tóm tắt

Ukraine informs that the draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On Approval of Safety Requirements and Certain Quality Indicators for Baby Food" was adopted on 23 June 2022 (Order No. 1084), registered with the Ministry of Justice on 8 July 2022, published on 29 July 2022 and will enter into force on 29 October 2022. 

The text of the Order is available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0755-22#Text.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/UKR/22_6225_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/UKR/22_6225_01_x.pdf

This addendum concern:] Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Ukraine

Tệp đính kèm:
NUKR166A1.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 33
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 33