Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: DUS 882:2021, Fruit chips and crisps - Specification, Second Edition


Mã WTO G/SPS/N/UGA/155/Add.2
Ngày thông báo 20/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề DUS 882:2021, Fruit chips and crisps - Specification, Second Edition
Tóm tắt

The aim of this addendum is to inform WTO Members that the Draft Uganda Standard DUS 882:2021, Fruit chips and crisps - Specification, Second Edition, notified in G/SPS/N/UGA/155 and G/SPS/N/UGA/155/Add.1, entered into force on 14 May 2022. The Uganda Standard US 882:2021, Fruit chips and crisps - Specification, Second Edition, can be purchased online through the link: https://webstore.unbs.go.ug/.

This addendum concern: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Uganda

Tệp đính kèm:
NUGA155A2.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 25
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 25