Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Chronic wasting disease in live cervids


Mã WTO G/SPS/N/EU/536/Add.1
Ngày thông báo 23/11/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Chronic wasting disease in live cervids
Tóm tắt

The proposal notified in G/SPS/N/EU/536 (6 January 2022) is now adopted by Commission Regulation (EU) 2022/2246 of 15 November 2022 amending Annexes VIII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards chronic wasting disease in live cervids (Text with EEA relevance) OJ L 295, 16 November 2022, p. 1.

The Regulation shall apply from 1 January 2023.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_7975_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_7975_00_f.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_7975_00_s.pdf

This addendum concern: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation 

Sản phẩm
Quốc gia European Union

Tệp đính kèm:
NEU536A1.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 38
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 38