Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Ministerial Ordinance No. 514 of 8 November 2022. Establishes the inspection and phytosanitary certification procedures for wooden packaging and supports intended for the packaging of goods imported or exported by Brazil, and of the wooden components and parts used for their manufacture, and other measures


Mã WTO G/SPS/N/BRA/1066/Rev.1
Ngày thông báo 23/11/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Ministerial Ordinance No. 514 of 8 November 2022. Establishes the inspection and phytosanitary certification procedures for wooden packaging and supports intended for the packaging of goods imported or exported by Brazil, and of the wooden components and parts used for their manufacture, and other measures
Tóm tắt

 Establishes the inspection and phytosanitary certification procedures for wooden packaging and supports intended for the packaging of goods imported or exported by Brazil, and of the wooden components and parts used for their manufacture, and other measures.

The Normative Instruction (Instrução Normativa) No. 32, issued on 23 September 2015 has been revoked. 

Sản phẩm Wooden packaging
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA1066R1.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 48
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 48