Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The Notification of Department of Agriculture Re: Conditions for import of Cannabis and Hemp Seeds B.E. 2565 (2022)


Mã WTO G/SPS/N/THA/559/Add.1
Ngày thông báo 24/11/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The Notification of Department of Agriculture Re: Conditions for import of Cannabis and Hemp Seeds B.E. 2565 (2022)
Tóm tắt

The draft conditions for import of Cannabis and hemp seeds into Thailand, as previously notified in G/SPS/N/THA/559 dated 19 August 2022, was adopted and published in the Royal Gazette dated 28 October 2022. 

Date of entry into force: The day following the date of its publication in the Government Gazette (29 October 2022).

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_7993_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_7993_00_x.pdf

This addendum concern: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation 

Sản phẩm
Quốc gia Thailand

Tệp đính kèm:
NTHA559A1.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 39
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 39