Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Phytosanitary Certificate of the Republic of anama


Mã WTO G/SPS/N/PAN/72/Add.2
Ngày thông báo 24/11/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Phytosanitary Certificate of the Republic of anama
Tóm tắt

Attached phytosanitary certificates:
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/PAN/22_7988_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/PAN/22_7988_00_e.pdf
Trade facilitation measure. In order to prevent interruptions to trade, Panama notifies its trading partners that it will continue to use the Generic System (GeNS) of the ePhyto solution of the International Plant Protection Convention (IPPC) to generate and transmit Phytosanitary Certificates. During 2022, Panama has managed to exchange electronic phytosanitary certificates with important trading partners, which is why it invites others to formalize similar exchange agreements.
For those countries with which the electronic transmission of Phytosanitary Certificates has not been formalized or are not connected to the ePhyto hub, Panama will use the IPPC ePhyto GeNS System to issue paper phytosanitary certificates, which will be presented by the interested party to the National Plant Protection Organization (NPPO) of the importing country at the point of entry. A sample of the Phytosanitary Certificate on paper generated in GeNS is included.
Due to the fact that the progressive migration from the manual system to the GeNS will take longer than expected, the previous format, also attached, will be in force during 2023.

Sản phẩm
Quốc gia Panama

Tệp đính kèm:
NPAN72A2.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 33
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 33