Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On approval of the Criteria for release of the N-nitrosamines and N-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers"


Mã WTO G/SPS/N/UKR/186/Add.1
Ngày thông báo 25/11/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On approval of the Criteria for release of the N-nitrosamines and N-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers"
Tóm tắt

Ukraine notifies the adoption of the Order of the Ministry of Health of Ukraine of 24 September 2022 No. 1734 "On approval of the Criteria for release of the N-nitrosamines and N-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers".

The Order was registered with the Ministry of Justice on 14 October 2022, published on 28 October 2022 and will enter into force on 28 April 2023.

The text of the Order is available at https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1241-22#Text.

This addendum concern: Notification of adoption, publication or entry into force of regulation

Sản phẩm
Quốc gia Ukraine

Tệp đính kèm:
NUKR186A1.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 39
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 39