Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Amendments to regulations 361 to 386A and 387 and insertion of a new regulation, i.e. regulation 384A to the Food Regulations 1985 P.U.(A) 437/1985


Mã WTO G/SPS/N/MYS/54
Ngày thông báo 28/11/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Amendments to regulations 361 to 386A and 387 and insertion of a new regulation, i.e. regulation 384A to the Food Regulations 1985 P.U.(A) 437/1985
Tóm tắt

The proposed amendments to the Food Regulations 1985 P.U.(A) 437/1985 involve the following:

1. Amendments to regulation 361 on general standard for alcoholic beverages;

2. Amendments to regulations 362 to 386A and 387 on specific requirements of alcoholic beverages in relation to the alcohol content, the addition of other ingredients, the use of food additives and labelling requirements. The purpose of the amendments on all provisions of food additives for alcoholic beverages is to harmonise the food additive requirements with the Codex Alimentarius, i.e., Codex General Standard for Food Additives (GSFA, Codex STAN 192-1995), in line with subregulation 19(2) of the Food Regulations 1985 P.U.(A) 437/1985. The conditions under which food additives may be used in alcoholic beverages can be directly referred to GSFA, Codex STAN 192- 1995; and

3. Insertion of a new regulation, regulation 384A which prescribes the standard and labelling requirements for tequila and mezcal.

Sản phẩm Beer made from malt (HS code(s): 2203); Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09 (HS code(s): 2204); Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances (HS code(s): 2205); Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, saké); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included (HS code(s): 2206); Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol. or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength (HS code(s): 2207); Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol.; spirits, liqueurs and other spirituous beverages (HS code(s): 2208)
Quốc gia Malaysia

Tệp đính kèm:
NMYS54.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 30
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 30