Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: The DLD order on temporary suspension of importation of live domestic pigs and wild pigs and their carcasses from Viet Nam to prevent the spread of African Swine Fever


Mã WTO G/SPS/N/THA/602
Ngày thông báo 29/11/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The DLD order on temporary suspension of importation of live domestic pigs and wild pigs and their carcasses from Viet Nam to prevent the spread of African Swine Fever
Tóm tắt

According to the announcement of the Government Gazette dated 15 August 2022, the suspension for importation of live domestic and wild pigs and their carcasses from Viet Nam since 15 August 2022 has expired on 12 November 2022. However, the OIE has reported a continued outbreak of African Swine Fever in the area of Viet Nam. Therefore, it is necessary for Thailand to prevent the entry of African Swine Fever disease into the country. By the virtue of Animal Epidemics Act B.E. 2558 (2015), the importation of live domestic and wild pigs and their carcasses from Viet Nam is temporarily suspended for a period of 90 days since 13 November 2022 onward in the Thai Royal Gazette.

Sản phẩm Live domestic pigs and their carcasses (HS Code(s): 0103, 0203, 0502.10.00); Wild pigs and their carcasses
Quốc gia Thailand

Tệp đính kèm:
NTHA602.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 39
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 39