Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures - Notification - Viet Nam - Residues in Food products of plant origin


Mã WTO G/SPS/N/VNM/22
Ngày thông báo 04/08/2010
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures - Notification - Viet Nam - Residues in Food products of plant origin
Tóm tắt

Laying down the list of food safety criteria and maximum residue limits in food products of plant origin and principles for determining criteria to be inspected.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft Circular - MRL - Plant origin_eng.doc
NVNM22.doc

Thông báo khác: