Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Deregulation of Maximum Residue Limits of Ractopamin in Food


Mã WTO G/SPS/N/VNM/32
Ngày thông báo 13/07/2012
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Deregulation of Maximum Residue Limits of Ractopamin in Food
Tóm tắt

Deregulation of maximum residue limits (MRLs) for ractopamin in food specified in Decision No. 46/2007/QÐ-BYT of the Minister of Health, dated 19 December 2007.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Notification circular-Ractopamin32.doc
NVNM32.doc

Thông báo khác: