Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Ministerial Circular stipulating the guidelines on food safety control for imported products of plant origin


Mã WTO G/SPS/N/VNM/21/Add.1
Ngày thông báo 13/04/2011
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Ministerial Circular stipulating the guidelines on food safety control for imported products of plant origin
Tóm tắt
Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM21A1.doc
Thong tu 13-2011.pdf

Thông báo khác: