Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National Technical Regulation on Hygiene and Safety of Equipment Made of Plastic in Direct Contact with Food


Mã WTO G/SPS/N/VNM/26
Ngày thông báo 19/01/2011
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Technical Regulation on Hygiene and Safety of Equipment Made of Plastic in Direct Contact with Food
Tóm tắt
Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM26.doc
bao bi_CAOSU.pdf

Thông báo khác: