Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National Technical Regulation on Hygiene and Safety of Equipment made of Plastic in Direct Contact with Food


Mã WTO G/SPS/N/VNM/24
Ngày thông báo 19/01/2011
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Technical Regulation on Hygiene and Safety of Equipment made of Plastic in Direct Contact with Food
Tóm tắt

National Technical Regulation on Hygiene and Safety of Equipment made of Plastic in Direct Contact with Food 

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM24.doc
bao bi_NHUA TONG HOP.pdf

Thông báo khác: